Göteborg HBTQI+staden

Den 11 november 2023 invigdes Göteborgs hbtqi+monument ”Gläntan”, som har tagit form genom konstprojektet Göteborg HBTQI+staden.

Monumentet gestaltar och påminner om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden.

Monumentet initierades av Göteborgs HBTQI-råd genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstprojektet processleddes av Göteborg Konst, kulturförvaltningen, i samverkan med många olika aktörer.

Läs om bakgrunden till konstprojektet och hur det är uppbyggt.

Monumentet ”Gläntan” av Conny Karlsson Lundgren gör nedslag på flera platser och tider i Göteborgs hbtqi+historia.

Den 11 november 2023 invigdes ”Gläntan”. Här kan du se programmet.

Här hittar du information om projektets förstudie. Förstudien innehåller flera delar och har varit ett underlag för konstnärerna.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som har varit viktiga för den historiska hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa exempel har legat till grund för illustrationer av fem konstnärer.

En del av konstprojektets förstudie undersöker Göteborgs hbtqi+historia. Här finns inte en historia utan många. Historiebegreppet är mångfacetterat och komplext.