Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument, som tar form genom konstprojektet Göteborg HBTQI+staden.

Monumentet ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden.

Monumentet är initierat av Göteborgs HBTQ-råd genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstprojektet processleds av Göteborg Konst i samverkan med många olika aktörer.

Läs om bakgrunden till konstprojektet och hur det är uppbyggt.

6-7 februari 2021 genomfördes ett offentligt program inom ramen för konstprojektets förstudie.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som har varit viktiga för den historiska hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa exempel har legat till grund för illustrationer av fem konstnärer.

En del av konstprojektets förstudie undersöker Göteborgs hbtqi+historia. Här finns det inte en historia utan många. Historiebegreppet är mångfacetterat och komplext.

Ett hbtqi+monument i Göteborg kan vara ett steg i arbetet med att manifestera de berättelser och den kamp som är en del av allas vår historia. Men vad kan ett monument i samtiden vara och göra?

Har du frågor om konstprojektet?
Hör av dig.