Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument, som tar form genom konstprojektet Göteborg HBTQI+staden.

Monumentet ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden.

Monumentet är initierat av Göteborgs HBTQ-råd genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstprojektet processleds av Göteborg Konst i samverkan med många olika aktörer.

Läs om bakgrunden till konstprojektet och hur det är uppbyggt.

Nu kan konstnärer lämna intresseanmälan för att skapa Göteborgs hbtqi+monument. Ansök senast 15 september.

Artists can now submit an expression of interest to create an LGBTQI+ monument in Gothenburg. Apply by 15 September.

6-7 februari 2021 genomfördes ett offentligt program inom ramen för konstprojektets förstudie. Den 2-3 oktober genomförs andra delen av programmet, stadsvandringen Mitt Queera Göteborg.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som har varit viktiga för den historiska hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa exempel har legat till grund för illustrationer av fem konstnärer.

En del av konstprojektets förstudie undersöker Göteborgs hbtqi+historia. Här finns det inte en historia utan många. Historiebegreppet är mångfacetterat och komplext.