Göteborg HBTQI+staden

Göteborg ska få ett hbtqi+monument, som tar form genom konstprojektet Göteborg HBTQI+staden.

Monumentet ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden.

Monumentet är initierat av Göteborgs HBTQ-råd genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstprojektet processleds av Göteborg Konst i samverkan med många olika aktörer.

Läs om bakgrunden till konstprojektet och hur det är uppbyggt.

Konstnären Conny Karlsson Lundgren gestaltar monumentet på Esperantoplatsen. Se skissförslaget ”Gläntan” här.

Här hittar du information om projektets förstudie. Förstudien innehåller flera delar och har legat till grund för uppdraget till konstnärerna.

Under 2021 genomfördes ett offentligt program inom ramen för konstprojektets förstudie.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som har varit viktiga för den historiska hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa exempel har legat till grund för illustrationer av fem konstnärer.

En del av konstprojektets förstudie undersöker Göteborgs hbtqi+historia. Här finns det inte en historia utan många. Historiebegreppet är mångfacetterat och komplext.