Göteborg HBTQI+monument

I motionen som ligger till grund för konstprojektet talas det om ett konstverk som kan gestalta kampen och utvecklingen som skett i staden för hbtq-personers livsvillkor.

I ett relativt tidigt skede av konstprojektets förstudie valde Göteborg Konst att tala om ett monument istället för ett konstverk. Hbtqi+historia har länge gömts undan och de spår som finns är ofta immateriella. Ett hbtqi+monument i Göteborg kan vara ett steg i arbetet med att manifestera de berättelser och den kamp som är en del av allas vår historia.

Ett hbtqi+monument har potential att härbärgera och aktivera minnena och samtidigt vara en del i den kamp och rörelse som pågår idag, och i framtiden.

Att skapa ett monument som ska representera en stor och diversifierad grupp är samtidigt en nästintill omöjlig uppgift. Utmaningen består i att skapa något som är relevant, värdigt och aktuellt för många utan att det blir urvattnat och för generellt.

Workshop ”Staden och monumentet”

För att få fler perspektiv på hur ett hbtqi+monument kan ta form och var detta monument kan ta plats i Göteborg genomfördes workshopen Staden och monumentet två gånger i februari 2021, som en del av projektets program.

Workshopens fokus var monumentets idé som minnesfunktion och historieskrivning i stadsrummet.

Workshopen leddes av Katarina Elvén och Eddie Mio Larson, och vände sig primärt till personer som identifierar sig som hbtqi+person.

Resultatet redovisas i dokumentet ”Sammanställning förstudie, Göteborg HBTQI+staden”, som du hittar på sidan Förstudie. Där hittar du också en bilaga med dokumentationen från workshopen.

För övriga programpunkter som genomfördes under programmet, se Göteborg HBTQI+staden program.

Katarina Elvén är konstnär och fotograf med ett intresse för stadsbyggnadsfrågor och arbetar som konstkonsult för Göteborg Konst.

Eddie Mio Larson är skådespelare och är en del av den queerfeministiska fria teatergruppen kvalitetsteatern. Eddie har även jobbat som ledare i samtalsgrupper för unga transpersoner.