Tillgänglighet för Göteborg HBTQI+staden

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Göteborg HBTQI+staden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Göteborg HBTQI+staden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • I formulär så markeras det om fält är felaktigt inmatade men inte vad felet består i.
  • Koden validerar men med varningar. Dessa verkar dock inte som att de bör ge några problem. Om något så innehåller de för mycket information om objekt.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vid utökat radavstånd kan rubriken i ”puffar” flytta sig i förhållande till bakgrundsbilden vilket kan göra att kontrast mellan bakgrundsbild och rubrik blir för låg.
  • I formulär så markeras det om fält är felaktigt inmatade men inte vad felet består i.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Vid utökat radavstånd kan rubriken i ”puffar” flytta sig i förhållande till bakgrundsbilden vilket kan göra att kontrast mellan bakgrundsbild och rubrik blir för låg.
  • I formulär så markeras det om fält är felaktigt inmatade men inte vad felet består i.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Göteborg HBTQI+staden.

Senaste bedömningen gjordes den 14 januari 2021 och är formellt godkänd av Jenny Johansson.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 januari 2021.