Illustrerad historia

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, QRAB, har tagit fram fem exempel ur sitt arkiv som på olika sätt har varit viktiga för hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa exempel på organisationer, rörelser och händelser har sedan legat till grund för illustrationer av konstnärerna Marie Falksten, Leif Holmstrand, Karlsson Rixon, Rudy Loewe och Kolbeinn Karlsson.

Illustrationerna trycktes som affischer som sattes upp i staden. De fanns även att hämta gratis på Stora Teatern.

Illustrationer

Tema: Friends Club

Karlsson Rixon

Friends Club var den första publika föreningen för homosexuella i Göteborg. Drivande var Allan Hellman från Lysekil. Klubben låg i stadsdelen Annedal och var en medlemsklubb där det bland annat arrangerades danskvällar. Friends Club existerade bara ett par år men återuppstod 1967 i RFSLs regi.

Tema: Historiearbete

Rudy Loewe

Göteborg är troligtvis den stad i Sverige som blivit mest mångsidigt beforskad vad gäller hbtqi+historia – både tack vare ett antal intresserade akademiker och aktivister och genom att det här funnits viktiga historiebärande institutioner som Kvinnohistoriska samlingarna/KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek och Kvinnofolkhögskolan. Detta arbete har resulterat i flera böcker och texter, men också i ett mer aktivistiskt folkbildande.

Tema: Lesbisk Front

Marie Falksten

Lesbisk Front började som en kvinnogrupp inom RFSL Göteborg avdelning 2, och bytte namn ett antal gånger: först Grupp Göta, vid utbrytningen från RFSL hösten 1974 togs namnet Lesbiska Ligan eller Liga Lesbia, från 1975 Lesbisk Front och efter 1979/1980 Lesbiska Feminister. Lesbisk Front/Lesbiska Feminister var en landsövergripande organisation, men med självständiga lokalgrupper, varav den i Göteborg var en av de livaktigaste.

Tema: Röda bögar

Kolbeinn Karlsson

Röda bögars rötter började växa i en studiegrupp om socialism inom RFSL Göteborg avd. 2 under 1974. Med bas i Borås verkade Vänsteroppositionen för att skapa ett radikalt alternativ till RFSL. När de lesbiska i Göteborg hösten 1974 bröt sig ur RFSL för att sluta sig samman i Lesbiska Ligan/Liga Lesbia följde snart de radikala bögarna efter.

Tema: Mötesplatser

Titel: ”De som dansade på Touch efter stryk”.
Leif Holmstrand

Platser och sammanhang där hbtqi+personer har kunnat skapa relationer och rörelser tillsammans har varit viktiga. I exemplet från QRAB lyfts bland andra Gays in Angered, Föreningen Homan, Kvinnofolkhögskolan, kulturhuset Underjorden, Bokkafé Vulgo och Homosexuella frigörelsehelgen i Göteborg. Touch var en klubb och festlokal vid Esperantoplatsen.

Om QRAB

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, QRAB, är en förening baserad i Göteborg, öppen för alla som intresserar sig för queer historia, samtid och framtid. QRAB bildades utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien – berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts.

QRAB använder ”queer” som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella existenser och erfarenheter. Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill de främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

Läs mer om QRAB på qrab.org.