Förstudie

Första delen av projektet med att skapa ett hbtqi+monument bestod av en förstudie. Syftet med förstudien var att få fram mer information om, och förståelse för, vad ett hbtqi+monument skulle kunna vara, var det kan vara, och hur det kan genomföras. 

Flera konstnärer och aktörer var med i förstudien med olika delprojekt:

  • Mitt Queera Göteborg, som samlade berättelser om platser i Göteborg som varit viktiga för hbtqi+personer. Delprojektet mynnade ut i en stadsvandring och en audioguide.
  • Vi finns överallt: filmprogram med efterföljande fördjupande samtal med fokus på lokal hbtqi+historia. 
  • Staden och monumentet: workshopar där förstudiens frågor diskuterades. Workshoparna fungerade som öppna forum för intresserade och berörda. 
  • Illustrerad historia, där Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek tog fram fem exempel ur sitt arkiv som på olika sätt har varit viktiga för hbtqi+kampen i Göteborg. Dessa har sedan illustrerats av fem konstnärer och tryckts som affischer.
  • Hbtqi.goteborgkonst.se, konstprojektets hemsida, är i sig en del av förstudiens arbete. Den fungerar som en landningssida för det som sker under processen och är samtidigt ett tillfälligt arkiv. 
Superlebban står på en höjd och spejar ut, iklädd sin superhjältedräkt.
Stillbild ur filmen Superlebban på nya äventyr. En film av Aquarius, 2020. Del av filmprogrammet i februari 2021.

Den 6-7 februari 2021 genomfördes Göteborg HBTQI+stadens program, där filmprogrammet och workshoparna ägde rum. Stadsvandringen Mitt Queera Göteborg ägde rum under hösten 2021.

Resultaten av förstudien har sammanställts och används för att formulera ett uppdrag till den konstnär som ska skapa monumentet eller konstverket. Förstudien fungerar också som ett kunskapsunderlag till de konstnärer som har fått skissuppdrag.

Sammanställning av förstudien

Du kan läsa en sammanställning av förstudien som helhet i dokumentet ”Sammanställning förstudie, Göteborg HBTQI+staden”. Dokumentet hänvisar dels till bilaga 1, Dokumentation från workshopen Staden och monumentet, dels till tidslinjen över hbtqi+historia. Du hittar båda i listan nedan.