Om Göteborg HBTQI+staden

Göteborg HBTQI+staden är ett konstprojekt som ska mynna ut i ett hbtqi+monument i Göteborg. Konstprojektet genomförs i två steg: dels en förstudie och dels genomförandet, där en konstnär får i uppdrag att skapa hbtqi+monumentet.

Hbtqi+ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Pluset står för ytterligare identiteter.

Förstudie

Första delen av konstprojektet bestod av en förstudie. Syftet med förstudien var att få fram mer information om, och förståelse för, vad ett hbtqi+monument skulle kunna vara, var det kan vara, och hur det kan genomföras. 

Förstudien bestod av flera olika delar där många konstnärer och aktörer var med i olika delprojekt. Mer information finns på sidan Förstudie. Där kan du också läsa en längre sammanställning av förstudien och dess resultat.

Monumentet

Uppdraget att skapa ett hbtqi+monument utlystes genom ett så kallat open call. Det innebär att uppdraget var öppet för alla yrkesverksamma konstnärer att söka. Utlysningen gjordes enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Här kan du läsa utlysningarna:

Tre konstnärer fick ett betalt skissuppdrag, där de tog fram skisser på hur de ville utforma monumentet. Utifrån skisserna valdes sedan den konstnär som till slut fick uppdraget: Conny Karlsson Lundgren, med skissförslaget ”Gläntan”.

Alla urval i processen gjordes av en samrådsgrupp och bedömningarna gjordes utifrån på förhand uppställda bedömningskriterier.

Tidsplan

Sommar/höst 2021:Open Call och tilldelning av skissuppdrag
Höst/vinter 2021:Skissuppdrag, tre månader
Vår 2022:Tilldelning av uppdrag
Vår 2022 – 2023:Produktion av hbtqi+monumentet
11 november 2023:Invigning av hbtqi+monumentet

Bakgrund

2018 tog Göteborgs Stads HBTQI-råd initiativet till att skapa ett konstverk genom att skriva en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond. Motionen lades fram av åtta ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige och godkändes samma år.

Ur motionen:

”Vi menar därför att Göteborg Stad bör uppföra ett konstverk för att gestalta denna kamp och stadens utveckling. Konstverket ska påminna oss om en tid som för alltid bör förpassas till det förflutna, men som samtidigt behöver synliggöras för att påminna om det ständiga och enträgna arbete som krävs för att realisera alla människors lika värde och rättigheter. Konstverket ska också vara ett minne för att aldrig glömma och hyllning till dem som gått före. Till dem som aldrig kunde komma ut, till dem som brutit ny mark, till dem som kämpar idag och visar vägen. Till en ljusare morgondag, till dem som fortsätter att kämpa för oss, efter oss.”

Konstprojektet är ett samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen, HBTQI-rådet, konstnärer och olika intressegrupper och organisationer medverkar. Projektet processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen.