Efterlysning: kuddar till Gläntan

Konstnären Conny Karlsson Lundgren söker berättelser och bilder på huvudkuddar till hbtqi+monumentet Gläntan på Esperantoplatsen. Tre av kuddarna kommer att skulptureras i marmor och bli en del av monumentet.

Gläntan, Göteborgs kommande hbtqi+monument, baseras på olika rum och berättelser ur stadens rika queera historia och är en offentlig gestaltning av konstnären Conny Karlsson Lundgren.

Ett av Gläntans lager arbetar med privata ögonblick och intima stunder och konstnären söker nu underlag i form av ett enkelt foto på din huvudkudde och minnen av en personlig erfarenhet.

Det behöver inte enbart vara en erotisk upplevelse utan får gärna vara berättelser om närhet, gemenskap, ensamhet, kamp, glädje, sorg, lust, kärlek, eufori, rädsla och drömmar. Minnen av någon, några eller någonting som kanske kan kopplas till just den huvudkudden.

Tre kuddar med tillhörande berättelser kommer att väljas ut och skulpteras i marmor. Alla bilder och berättelser kommer att samlas i en kommande publikation och på så vis tillföra ytterligare ett lager av berättelser som blir en del av monumentet. Bidragen förblir anonyma.

Skicka in ditt bidrag

Skicka en bild och skriv ett par meningar till: studio@karlssonlundgren.se

Skicka in ditt bidrag senast 31 mars 2023.

Bildformat: .jpg eller .tiff, inte större storlek än 2000×2000 eller 10mb filstorlek.

Om du har frågor, mejla ovanstående adress.

Om monumentet

Gläntan är Sveriges första hbtqi+monument, och är initierat av Göteborgs HBTQ-råd och finansierat genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Konstprojektet processleds av Göteborg Konst på kulturförvaltningen i Göteborg. Projektet har föregåtts av förstudier med konstnärer och i samarbete med stadens olika hbtqi+gemenskaper. Gläntan är planerad att invigas senhösten 2023.

Conny Karlsson Lundgren är konstnär och baserad i Stockholm. Med hjälp av film, text, bild och performance utforskar hans arbete alternativa verkligheter och sociala överenskommelser, fyllda med erfarenheter, motsättningar, begär och hemliga koder. Hans verk har visats både i Sverige och internationellt.